Spawanie punktowe i liniowe za pomocą lasera

Spawanie laserowe umożliwia łączenie pojedynczymi impulsami lasera lub w trybie ciągłym.

Spawanie laserowe rury ściegiem ciągłym
Spawanie laserowe rury ściegiem ciągłym

Geometria spojenia określa, w jaki sposób łączą się krawędzie obu elementów. Mogą się one na przykład nakładać lub się stykać. Czy spojenie jest ciągłe, czy składa się z pojedynczych połączeń punktowych? Czy spojenie jest złożone z kilku krótkich kresek, czy kółek? Decyzja o wyborze rodzaju połączenia: musi ono osiągać wymaganą wytrzymałość i nie powodować nadmiernego podgrzania elementu.

Laserowe spawanie punktowe lampy ksenonowej
Laserowe spawanie punktowe lampy ksenonowej

Różne rodzaje połączeń wymagają różnych trybów pracy źródła promieniowania laserowego.

Praca w trybie ciągłym
W tym trybie pracy aktywne medium jest nieustannie wzbudzane, generując nieprzerwany promień lasera.

Tryb impulsowy

W trybie impulsowym aktywne medium nie jest wzbudzane nieustannie, lecz impulsowo. Promień lasera jest emitowany z przerwami. Ważnymi parametrami do obróbki materiału są tutaj czas trwania i energia takiego impulsu lasera, a także częstotliwość pulsowania.

Spawanie punktowe i liniowe